Υπηρεσίες

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών πολλών κατασκευαστών και κινητά συνεργεία επισκευών, ώστε να επιτυγχάνουμε την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών των μηχανημάτων. Συνεργαζόμαστε με εταιρίες εξοπλισμού μηχανημάτων μαζικής εστίασης, εμπορίας καφέ espresso καθώς και εταιρίες εμπορίας απορρυπαντικών πλυντηρίων πιάτων.

ses